Svenska deckarlänkar

Databaser m.m.:

Libris - forskningsbibliotekens gemensamma katalog
Project Runeberg - fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur

Bloggar m.m.:

DAST Magazine

Deckarbiten
Deckarforum
Deckarhuset
Deckarsystrarna

Förlag m.m.:

Svenska Deckarakademin

Albert Bonniers Förlag
CosyCrime
Kabusa Böcker
Ordfront
Tre Böcker Förlag

Författare:

Mats Ahlstedt
Jean Bolinder
Kjell E. Genberg
Ann Rosman
Ann-Mari Tormalm
Christian Unge

Övriga svensk deckarlänkar:

Agatha Christie-samlaren - [VARNING! Reklam och popup-fönster]
Sherlock Holmes i Sverige - en bibliografi