Grönberg, Erik (pseud. f. Björn Smeds, 1915-____)

Grönberg, Erik, 1944, Jag var Gestapos agent
TILL SALU
Mejla mig direkt till adressen som du finner i vänsterkanten, om du vill köpa boken, så kan vi troligen komma överens om ett pris.
OBS: Det går ej att kopiera mejl-adressen, eftersom den är inlagd som en bild, utan du måste själv skriva in adressen till ditt mejlprogram.

Skick - se bilden.

Förlag:
Bokförlaget Natur och Kultur (Stockholm)
Tryck:
A/B Gustaf Lindströms Boktryckeri, Stocholm 1944s
Bindning:
Häftad
Format:
162 x 236 x 22 mm
Omfång:
223 sidor
Omslagsillustration:
------

Förlagets text:
För första gången ges i denna bok en skildring inifrån av Gestapo. Författaren är en f. d. medlem av tyska hemliga statspolisen och har därför de bästa tänkbara förutsättningar att ge en sakkunnig skildring av denna beryktade organisation. Han berättar hur han förleddes att ingå i rörelsen, hur han blev tvungen att utföra de mest skilda uppdrag och hur han blev ett alltmer motvilligt verktyg i tysk hand, tills han slutligen lyckades befria sig ur det hårdnande greppet.
Boken stöder sig på upplevd verklighet men författaren har delvis för att skydda sig själv och andra omdiktat bl. a. orts- och personnamn. Bokens upplysningsvärde ligger framför allt däri, att den avslöjar den anda som råder i Gestapo, de mål som rörelsen tjänar och de medel som användas för att nå dessa mål. Gestapos förhörsmetoder beskrivas ingående. Även den tyska underrättelsetjänsten i Sverige får sin belysning. Vidare får man en ytterst intressant inblick i nationalsocialisternas själsliv och de konflikter mellan samvete och den nazistiska »plikten» som dessa människor plågas av. Författarens avsikt har också varit att ge sina förra partivänner, även i Sverige, en varning och en maning att slå om innan det blir för sent.
"Jag var Gestapos agent" är sist men icke minst en i ovanlig grad underhållande bok. Skildringen av de äventyr författaren upplevde i Finland och Norge står icke en spionthriller efter i andlös spänning.